แจ้งถอน

  *ระบุเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
  *สําคัญโปรดระบุให้ถูกต้อง
.
          
           *จำนวนเงิน เฉพาะจำนวนเต็มเท่านั้น
           *จำนวนเงิน ต้องตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป